Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxpkmuXm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Red Wok Cuisine JSC

Công ty tiên phong kinh doanh về dịch vụ ăn uống, các món ăn thuần việt. Sở hữu chuỗi nhà hàng Wrap&Roll, Cuốn Việt và Lẩu Bò Sài gòn


Visit us at:  http://redwok.com.vn/career 

  • hZWXnJxpkmuXm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdob51rb7Cx

Company Menu

Why Red Wok Cuisine JSC?


Câu chuyện về Chảo Đỏ:
Chảo Đỏ được khởi nguồn là tiền thân của Công Ty Gói và Cuốn được thành lập từ năm 2006 và là Công Ty tiên phong kinh doanh về chuỗi nhà hàng món Việt. 
Tháng 6/2017, Công Ty Gói và Cuốn chính thức đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ, ... see more

Inside review about Red Wok Cuisine JSC

4.8
6 reviews
100%
employees recommend this company to friends
hZWXnJxpkmuXm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...